Melhores Escolas nos Estados Unidos da Khok Khian na Tailândia 2021

Universidades e escolas de negócios para os programas de bacharel em Khok Khian. Encontre todas as informações sobre as melhores universidades classificadas em Khok Khian aqui, e contatá-los diretamente!...

Universidades e escolas de negócios para os programas de bacharel em Khok Khian. Encontre todas as informações sobre as melhores universidades classificadas em Khok Khian aqui, e contatá-los diretamente!

Leia mais sobre estudar na Tailândia

Instituições de Ensino

ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วม ... Leia mais

ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม Ler Menos
Khok Khian
Ver perfil da instituição de ensino